Helseprogram

Helse er viktig aspekt når man skal drive oppdrett av dyr. Enhver ansvarlig oppdretter må sette seg inn i helsesituasjonen for den rasen en selv avler på, og ha et bevisst forhold til dette når man velger avlsdyr og linjer.

Nå kan man ikke teste for enhver mulig genetisk sykdom - men vi ser det som et poeng å teste for de gener som det i dag tross alt finnes tilgjengelige og pålitelige tester for. Spesielt HCM er et puslespill. Idag har oppdrettere mulighet til å teste kun på et gen, MyBPC3, men selv om dette skulle være negativt så skal man være klar over at dette nødvendigvis ikke "frikjenner" katten for å aldri kunne få HCM. Vi velger også å bruke heterozygote katter i avl hvis vi mener disse kattene tilfører andre kvaliteter i oppdrettet vårt.
I tillegg til selvsagt å vite status på våre avlkatter når det gjelder dette ene genet - så anser vi at regelmessige hjerteskanninger er det viktigste vi kan gjøre for redusere forekomsten av HCM i rasen.

Nå er ikke Maine Coon rasen sykere enn andre katter, men det er likevel viktig å være bevisst på dette når man skal drive avl.

Du kan lese mer om HCM hos Maine Coon her.

Hvilket helseprogram vil vi ha?

Vi har et bevisst forhold til det å avle på friske katter, og utover den helsesituasjon vi selv oppdager i det daglige hos katten vil vi også derfor gjennomføre følgende:

Genetiske tester:
HCM-MyPBC3
SMA
PK-Def

HCM-scanning

HD-røntgen

Alle våre testresultater vil publiseres på vår hjemmeside når de er tilgjengelige.

Vår faste veterinær er Aud Thelin ved Mandal Smådyrklinikk.

Vi bruker UC Davis og MyCatDNA/Genoscoper som laboratorium når vi tar våre DNA-tester hos veterinær.
Vi bruker OFA som avleser av røntgenbilder når det gjelder hofter.
Vi bruker veterinær Kirsti Bjørndal ved Vennesla Dyreklinikk til HCM scanning

I tillegg er vi bevisst på å være et oppdrett uten parasitter som giardia og tritrichomonas foetus. Nye katter får derfor ikke treffe de andre kattene før negativt resultat foreligger. Vi tar også jevnlige stikkprøver for parasitter.