Maine Coon rasen

Maine Coon rasen er en naturrase, på lik linje som Norsk Skogkatt og Sibirkatten, og er av amerikansk opprinnelse.

Maine Coon’en er en av de største tamkattrasene, både når det gjelder størrelse og vekt. Rasen kjennetegnes med et robust og og barsk uttrykk, noen mener sågar et morsk uttrykk! Rasen er imidlertid svært godlynt, og blir ofte referert som ”The gentle giant”.

Noen av særtrekkene er en firkantet og kraftig boks (neseparti og hake), tufser på ørene, store poter og et gjennomgående kraftig og solid uttrykk. Hunnene ligger ofte på en vekt mellom 4-6 kg, mens hannene er noe større, 6-9 kg. Større og mindre eksemplarer finnes.
Maine Coon’en utvikler seg sent, og er ofte ikke fullt utvokst før 4-5 års alder, men det kan være individuelle forskjeller.

Rasen er gjennomgående en sosial og trivelig katt, som liker å være med der det skjer. Rasen er også kjent for å være glad i vann, det vil si plaske i vann, flytte på vannskåler, og lignende.

FIFe's rasestandard for Maine Coon finner du her.